środa, 3 grudnia 2014

Országház

Budynek parlamentu, zwany Országház jest najbardziej charakterystycznym budynkiem stolicy Węgier.
Położony nad Dunajem, w dzielnicy Peszt jest jednym z najstarszych gmachów państwowych w Europie i celem wielu wycieczek.Budowa tego największego budynku Węgier i drugiego co do wielkości budynku parlamentu w Europie rozpoczęła się w 1885 roku i trwała 17 lat(chociaż pierwsze posiedzenie parlamentu odbyło się już w 1896 roku, podczas obchodów rocznicy 1000-lecia państwa węgierskiego).Gmach miał stanowić reprezentacyjną siedzibę parlamentu w powstałym ze zjednoczenia trzech miast Budapeszcie.Zjednoczenie miało miejsce w 1873 roku, a wzięły w nim udział miasta: Buda i Óbuda leżące na prawym brzegu Dunaju oraz Peszt - na lewym.Na miejsce budowy wybrano podmokły, bagnisty teren na lewym brzegu Dunaju.Przed rozpoczęciem budowy plac należało osuszyć i umocnić.Wcześniej w tym miejscu było składowane drewno i przed rozpoczęciem prac trzeba było je wywieźć w tym celu została uruchomiona specjalna linia kolejowa, która została rozmontowana dopiero po zakończeniu budowy.Wspaniała, neogotycko – neobarokowa konstrukcja dominuje nad Dunajem i okolicznymi budynkami, a jej monumentalność przypomina o czasach, w których tzw. Wielkie Węgry zajmowały ogromne terytorium rozciągające się od Jeziora Nezyderskiego na zachodzie po Transylwanię na wschodzie i od Karpat na północy po Adriatyk na południu.Przy budowie gmachu, którego projekt sporządził Imre Steindl, pracowało 1000 osób, zużyto 40 kilogramów złota, pół miliona kamieni szlachetnych i 40 milionów cegieł.Gmach wybudowany został w stylu neogotyckim z wieloma podobieństwami do siedziby brytyjskiego parlamentu.Powierzchnia użytkowa gmachu wynosi 17.000 m2, co powoduje że Węgierski Parlament mógłby w swoim wnętrzu zmieścić drapacz chmur o wysokości 55 pięter.Budynek ma 268 metrów długości i 123 metry szerokości.W środkowej części gmachu znajduje się kopuła o wysokości 96 metrów, co miało nawiązywać do 896 r. – daty utworzenia Królestwa Węgierskiego, od kopuły rozchodzą się dwa symetryczne skrzydła.Węgierski Parlament posiada kopułę identycznej wielkości co zwieńczenie bazyliki św. Stefana – miało to być symbolizować równość spraw państwowych i religijnych w narodzie węgierskim.Na zewnętrznych ścianach gmachu widnieją liczne herby królów i książąt.Parlament zdobią 233 statuy zewnątrz i bardzo bogata kolekcja fresków wewnątrz, przedstawiająca historię Węgier.Fasada budynku skierowana jest w stronę Dunaju, ale główne wejście umiejscowione jest od strony placu Kossuth Lajos tér, na którym stoi pomnik Lajosa Kossutha - przywódcy rewolucji węgierskiej i bohatera narodowego.Wewnątrz budynku oprócz stylu neogotyckiego możemy dostrzec elementy barokowe.Wnętrza są bogato zdobione freskami i malowidłami, a także witrażami.Na powierzchni 17000 metrów kwadratowych mieści się 691 pomieszczeń, w tym ponad 200 biur.W gmachu znajduje się 29 schodów, 13 wind, 27 wejść i 10 podwórzy.Największymi pomieszczeniami parlamentu są sale obrad dawnej Izby Niższej (dzisiejszego Zgromadzenia Narodowego) oraz dawnej Izby Wyższej (zniesionej w węgierskim systemie politycznym w 1945, obecnie pełniąca funkcję sali konferencyjnej).Sale ozdobione są herbami władców panujących na Węgrzech oraz motywami patriotycznymi związanymi z historią Węgier.Przy budynku znajduje się Kossuth Lajos ter.Na placu stoją pomniki Franciszka II Rakocziego i Lajosa kossutha.Obok mieści się Muzeum Etnograficzne.Jest to jeden z symboli stolicy Węgier jak i całego kraju.Budynek jest przepiękny i warto odwiedzić Budapeszt, chociażby tylko po to żeby zobaczyć go na własne oczy.Najpiękniej budynek prezentuje się z drugiej strony Dunaju, szczególnie wieczorem, kiedy jest wspaniale oświetlony.Parlament jest udostępniony do zwiedzania.

Brak komentarzy: