piątek, 28 czerwca 2019

Skrzynka pocztowa

Czym są skrzynki pocztowe? Otóż, jest to – najzwyczajniej w świecie – zamykane pudło o kształcie prostopadłościanu.
Bardzo często są one wykonane ze stali, tak aby zapobiec kradzieżom i aktom wandalizmu. Skrzynki te mają dwie szczeliny, które pozwalają wrzucać do środka listy oraz kartki pocztowe. Co kilka dni każda z nich jest regularnie opróżniana przez pracowników poczty.Nie każdy jednak wie, jaka jest ich historia. Skrzynki pocztowe pojawiły się ok. 1529 roku na terenie Florencji i Wenecji. Miały postać drewnianych pudeł, nazywanych tamburi, do których wrzucano – anonimowo – listy będące… donosami!Pisano w nich o nieuczciwych mieszkańcach, o ich prawdziwych lub domniemanych przewinieniach, o planowanych działaniach godzących w prawo… Podobno ich ilość była tak ogromna, że władze szybko zrezygnowały z tej formy przesyłania informacji.Rzeczywiste skrzynki pocztowe, będące elementem systemu logistycznego poczty, pojawiły się w Paryżu ponad sto lat później. Dobrze spełniały swą rolę „pośrednika” między nadawcą a odbiorcą korespondencji i były opróżniane przez pieszego posłańca aż trzy razy dziennie.Co ciekawe, nadawca listu musiał dołączyć doń coś na kształt biletu za list, „port-paye”, który był czymś w rodzaju prototypu znaczka pocztowego.Prawdę powiedziawszy to właśnie system opłaty za przesyłkę listów był elementem hamującym rozpowszechnianie się skrzynek pocztowych.


Na terenie Prus skrzynki zostały one zainstalowane dopiero w 1766 roku, a w obrębie Księstwa Warszawskiego, a dokładniej Warszawy w 1807 roku, gdzie funkcjonowały jako skrzynki do wyłącznej korespondencji żołnierzy armii napoleońskiej.Po klęsce Napoleona skrzynki zniknęły na wiele lat. Ponownie pojawiły się w połowie XIX wieku: najpierw jedna, przeznaczona do wrzucania listów na koszt adresata w 1842 roku, potem (w 1854 roku) dwie dalsze, do których można było wrzucać korespondencję przesyłaną na stemplowanych kopertach pocztowych, czyli już z opłatą nadawcy.Kamieniem milowym dla skrzynek pocztowych stało się wprowadzenie znaczków pocztowych, dzięki którym ujednolicono i uproszczono system przesyłania korespondencji, wpływając tym samym także i na zwiększenie się ich ilości.Zgodnie z danymi z końca grudnia 2009 roku, w Polsce znajdowało się ponad 47,5 tysiąca skrzynek publicznych, a w tym ponad 60 procent na obszarach wiejskich.