piątek, 26 sierpnia 2016

Astorga

Astorga pochodzi z czasów rzymskich, nazywało się wtedy Asturica Augusta.
Rzymianie założyli miasto na rozległym, żyznym płaskowyżu. Do dziś zachowały się mury miejskie. Dodają miastu wiele uroku.Zachowały się też rzymskie ruiny, a mianowicie pozostałości domu arystokraty z III wieku.Katedra i muzeum diecezjalne to najwspanialsze miejsca w Astordze. Katedra góruje nad miastem, pochodzi z XV wieku.Jej fasadę zdobią trzy platereskowe portale z reliefami przedstawiającymi życie Chrystusa.Warto Zwrócić uwagę na ołtarz i wspaniałe stalle. Miejscowa katedra, wyrastająca jakby z tych murów, jest wspaniała. I wzbudza podziw.Jak tę niewielką miejscowość, jaką była Astorga, było stać na wzniesienie tak okazałej i pięknej budowli!Gdzie przenikają się elementy renesansu ze spóźnionym celowo gotykiem.Skłonna ku mistycyzmowi hiszpańska kultura w XV wieku, kiedy rozpoczęto budowę katedry, wcale nie gustowała w idących z Italii prądach architektonicznych nowinek.Ciągle jeszcze wolała rozmodlony gotyk, przydając mu własną wersję, aniżeli zbyt odważne na hiszpański gust wynalazki w postaci roznegliżowanych w malarstwie ciał św. Sebastiana, Adama i Ewy.Dlatego konsekrowana w połowie XVI wieku katedra jest ciągle jeszcze gotycka, a mniej renesansowa.A jeśli już, to w odmianie plateresco, kiedy to na zewnętrzne mury o gładkim licu nakładano dla ozdoby architektoniczne elementy.Oprawę głównego portalu wykonano już w duchu baroku. I to jakiego baroku!Wchodzi się do środka jak do teatru o wyszukanej scenografii, a tą są sceny pasyjne, odkute w kamieniu wypukłym reliefem.Wielkie wrażenie robił Muzeum Diecezjalne.Ogromna ilość rzeźb przedstawiających Matkę Boską pochodzących z XII i XIII wieku.Poza tym były stare, średniowieczne ornaty, pokryta pozłacanym srebrem szkatuła ufundowana przez panującego w latach 866-910 Alfonsa III Wielkiego, relikwiarz z drzazgą z Krzyża Świętego oraz kielich z XI wieku.Do katedry można wejść bez biletu w godzinach porannych. Ołtarze nie są wtedy oświetlone.Trochę później otwierana jest kasa i można zwiedzać Katedrę i Muzeum Diecezjalne po zakupieniu biletu.Pałac Biskupi w Astorga (Palacio Episcopal de Astorga) to jedno z trzech dzieł architektonicznych Antoniego Gaudiego znajdujących się poza terytorium Katalonii.

 

Z zewnątrz budynek przypomina raczej średniowieczny zamek (mury obronne, wieże, tarasy), utrzymany jest w duchu architektury neogotyckiej.Podstawowym materiałem budowlanym jest szary, mieniący się na biało naturalny granit z pobliskiego Bierzo.Otacza go fosa i kamienne ogrodzenie z żelaznymi dodatkami. W cztery naroża pałacu wbudowane są cylindryczne wieże.Wszystko to sprawia, że budowla wygląda wyjątkowo tajemniczo, niczym warowny alkazar lub ponura rezydencja hrabiego Draculi.O tym, że projektantem tego pałacu mógł być jedynie Gaudí przekonuje portyk złożony z trzech łuków oddzielonych pochyłą przyporą.Fasadę miała wieńczyć rzeźba anioła o wysokości 5 metrów, niestety nie udało się jej zrealizować. Pałac Biskupi to dzieło Gaudiego, które ukończył dopiero jego następca.Znajduje się tuż obok Katedry i w jakiś sposób do niej pasuje.W pałacu nigdy nie mieszkał żaden biskup, znajduje się tu Muzeum Pielgrzymek, bo Astorga leży na trasie do Santiago de Compostela i już w średniowieczu zatrzymywali się w niej pielgrzymi.Dziś również jest ich w mieście wielu.Są specjalne sklepy pielgrzymkowe oraz menu w restauracjach.