czwartek, 3 października 2013

Oświęcim

Oświęcim, miejsce jednej z największych tragedii w historii ludzkości, powinien odwiedzić każdy człowiek.
Dawny niemiecki obóz koncentracyjny robi na odwiedzających niezwykłe wrażenie, gdyż pozwala przynajmniej częściowo wyobrazić sobie skalę Holokaustu.


Obóz Auschwitz stał się dla świata symbolem terroru, ludobójstwa i Szoa.Utworzony został przez Niemców w połowie 1940 r. na przedmieściach Oświęcimia, włączonego przez nazistów do Trzeciej Rzeszy.Bezpośrednim powodem utworzenia obozu była powiększająca się liczba aresztowanych masowo Polaków i przepełnienie istniejących więzień.Początkowo miał to być kolejny z obozów koncentracyjnych, tworzonych przez nazistów już od początku lat trzydziestych.Funkcję tę Auschwitz spełniał przez cały okres swego istnienia, także gdy - od 1942 r. - stał się równocześnie jednym z ośrodków „Endlösung der Judenfrage” (ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej) - nazistowskiego planu wymordowania Żydów zamieszkujących okupowane przez III Rzeszę tereny.Obóz koncentracyjny Auschwitz (1940-1945) jeden z czterech hitlerowskich obozów koncentracyjnych założonych na okupowanych ziemiach polskich (oprócz tego obozu powstały obozy koncentracyjne na Majdanku, w Warszawie i Płaszowie)wchodzących w skład przedwojennego terytorium państwa polskiego, był największym hitlerowskim obozem koncentracyjnym, czyli miejscem stopniowego wyniszczania więźniów i równocześnie największym ośrodkiem natychmiastowej, bezpośredniej zagłady Żydów.
Obóz koncentracyjny Auschwitz został zorganizowany dla Polaków i oni też byli pierwszymi jego więźniami politycznymi.W wyniku ciągłego napływu nowych transportów systematycznie wzrastała liczebność więźniów.W 1940 r. osadzono w obozie blisko 8 tys. ludzi. Byli to prawie wyłącznie Polacy.Oprócz nich znalazła się w obozie niewielka liczba Żydów oraz Niemców.Niemcy pełnili w tym czasie z reguły funkcje w nadzorze obozowym jako kapo i blokowi.Do początku 1942 r. naziści deportowali do KL Auschwitz wyłącznie Żydów przywożonych w stosunkowo niedużej liczbie razem z więźniami nie-żydowskimi, głównie Polakami, którzy stanowili do połowy 1942 r. większość stanu liczbowego obozu.W czasie istnienia obozu zamordowano w nim około 1,5 mln ludzi, głównie Żydów, ale także Polaków, Cyganów, Rosjan i przedstawicieli innych narodowości.Zwiedzanie rozpoczyna się od pokazu 15-minutowego filmu dokumentalnego, nakręconego w czasie wyzwolenia obozu przez Armię Czerwoną.Następnie przewodnik oprowadza przez wystawę urządzoną w niektórych z ocalałych baraków oraz komory gazowe i krematorium.Z wieży strażniczej obozu Auschwitz II - Birkenau (Brzezinki) można ocenić skalę tego największego nazistowskiego obozu śmierci.Franciszek Piper, historyk z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, twierdzi, że do obozu przywieziono co najmniej 1,3 mln osób: 1,1 mln Żydów, ok. 150 tys. Polaków, ok. 23 tys. Cyganów, ok. 15 tys. jeńców radzieckich oraz ok. 25 tys. osób innej narodowości.
W Auschwitz zginęło lub przebywało wiele cenionych osób. Jednym z męczenników obozu Auschwitz-Birkenau był ojciec Maksymilian Maria Kolbe, który 10 października 1982 roku został ogłoszony przez papieża Jana Pawła II świętym.
Muzeum w Oświęcimiu to miejsce, które trzeba zobaczyć i w milczeniu zadumać się nad tym, co człowiek potrafi zrobić człowiekowi.

Brak komentarzy: