piątek, 21 października 2016

SS. Salvatore in Onda

Kościół SS. Salvatore in Onda, Rzym, Via dei Pettinari, 58

Kościół pochodzi z końca XI i początku XII wieku.Nosi wezwanie SS. Salvatore (Najświętszego Zbawiciela), do którego dodaje się przydomek „in onda” (na fali), prawdopodobnie ze względu na częste powodzie powodowane przez wylewający Tybr.W 1844 r. Grzegorz XVI przekazał ten kościół wraz z sąsiednim domem św. Wincentemu Pallottiemu dla wspólnoty księży i braci Apostolstwa Katolickiego, którą założył.Od tego momentu pracują w nim członkowie Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża i Bracia Pallotyni).Pierwsza historyczna wzmianka o kościele jest zawarta w bulli Honoriusza II z  1127 r.Pierwotnie miała formę bazyliki z trzema nawami. Innocenty VII (1404-1406) przekazał go mnichom św. Pawła Pustelnika, którzy pozostali w nim do 1445 r. Eugeniusz IV (1431-1447) przekazał kościół wraz z sąsiednim domem Braciom Mniejszym Konwentualnym z Santa Maria in Ara Coeli, którzy założyli tutaj siedzibę prokuratorów generalnych.14 sierpnia 1844 r. Grzegorz XVI (1831- 1846) przekazał kościół SS. Salvatore in Onda i przylegający do niego dom Wincentemu Pallottiemu, kapłanowi rzymskiemu.W 1845 r. rozpoczął w nim prace remontowe, a w 1846 przeniósł się tam wraz ze wspólnotą, którą założył. Pius IX (1846-1878) w 1847 r. potwierdził przyznanie kościoła Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego.W 1867 r. rodzina Cassetta rozpoczęła remont kościoła pod kierunkiem architekta Luca Carimini.Wtedy podniesiono poziom podłogi i nadano kościołowi obecny wygląd.6 sierpnia 1878 r. kościół został ponownie otwarty dla kultu podczas Mszy św., której przewodniczył bp Francesco di Paola Cassetta. Ostatni remont przeprowadzono w 1984 r.Kościół posiada trzy nawy, podzielone przez 12 kolumn, z których każda jest inna, z różnymi głowicami.Sufit kasetonowy wykonany został z drewna polichromowanego (wiek XIX). Jest on oświetlony przez dziesięć okien z kolorowymi kryształami i półokrągłym oknem na elewacji z widokiem na chór, na którym znajdują się organy.Stacje Drogi Krzyżowej są autorstwa Domenico Cassarotti. W tylnej części kościoła znajdują się dwa konfesjonały wykonane na zlecenie św. Wincentego Pallottiego.W nawie centralnej znajduje się ołtarz, pod którym umieszczono trumnę z ciałem św. Wincentego Pallottiego.W absydzie widzimy scenę Przemienienia namalowaną przez Filippo Prosperi. W centrum znajduje się kapliczka z wizerunkiem Matki Boskiej z Dzieciątkiem, z boków freski przedstawiające Apostołów Piotra i Pawła, nad nimi, w dwóch małych rotundach świętych Jana Nepomucena i Filipa Neri.W cennym sarkofagu, wykonanym przez artystę Arnaldo Brandizzi, znajduje się nienaruszone ciało świętego Wincentego Pallottiego, w szatach kapłańskich i srebrną maską na twarzy i rękach.Wincenty Pallotti urodził się w Rzymie 21 kwietnia 1795 r., a święcenia kapłańskie przyjął 16 maja 1818 r. W 1835 r. założył Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego.W ostatnich latach swojego życia mieszkał przy kościele SS. Salvatore in Onda, gdzie zmarł 22 stycznia 1850 r..Został beatyfikowany 22 stycznia 1950 r. przez Piusa XII, a 20 stycznia 1963 kanonizowany przez papieża Jana XXIII.Na początku prawej nawy znajduje się figura z terakoty Matki Bożej Bolesnej, umieszczona przez św. Wincentego Pallottiego. Dalej widzimy figurę świętego Antoniego i dużą marmurową tablicę, która zawiera informacje historyczne dotyczące kościoła.Dochodzimy do kaplicy Matki Bożej „Virgo Potens”. W głębi znajduje się marmurowy ołtarz poświęcony św. Józefowi i świętym męczennikom Kosmie i Damianowi. Obraz namalowany na płótnie został wykonany przez Aleksandra Maksymiliana Seitz (1811-1888).Kaplica Matki Bożej „Virgo Potens”, została dobudowana w czasie ostatniego remontu kościoła. W marmurowym ołtarzu umieszczono obraz Maryi „Virgo Potens”, błogoslawioną Elisabettę Sanna, jedną z pierwszych osób należących do współpracowników Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego założonego przez św. Wincentego Pallottiego.Pod podłogą znajduje się grób Sługi Bożej Elisabetty Sanna, która zmarła w Rzymie w 1857 r. Ściany kaplicy są ozdobione freskami Cesare Mariani: „Judyta i Holofernes”, „Niepokalane Poczęcie”, „Zwiastowanie” (wszystkie trzy z roku 1875), „Esther i Ahasuerus” (1876).W lewej nawie widzimy figurę Jezusa z Nazaretu; figurę Dzieciątka Jezus należącą do Wincentego Pallottiego, którą dawano wiernym do ucałowania podczas Oktawy Epifanii.Nieco dalej umieszczono tablicę upamiętniającą miejsce, gdzie w latach 1850 – 1950, było złożone ciało św. Wincentego Pallottiego oraz kopię obrazu Maryi Królowej Apostołów namalowaną przez Serafino Cesaretti według projektu Johanna Friedricha Overbeck.Jest tu tablica upamiętniająca wizytę Jana Pawła II w kościele SS. Salvatore in Onda 22 czerwca 1986 i w głębi ołtarz św. Alessio, wykonany w marmurze na zlecenie św. Wincentego Pallottiego.Lewa nawa prowadzi do korytarza, z którego schodzi się  do średniowiecznej krypty umieszczonej pod prezbiterium kościoła, należącego do pierwszego budynku.Ma ona plan prostokąta i posiada trzy małe nawy rozdzielone przez rzymskie kolumny, które wspierają sklepienie. Nad ołtarzem znajduje się krzyż niemieckiego rzeźbiarza Maxa Faller.

Brak komentarzy: