sobota, 2 maja 2015

Városliget

Városliget to Park Miejski w sercu Budapesztu.
Stanowi on, obok wyspy Małgorzaty, główne miejsce pielgrzymek rodzin z dziećmi i zakochanych par.I rzeczywiście - jest idealnym terenem rekreacyjnym.Składa się bowiem nie tylko z tradycyjnych, zadrzewionych alejek, lecz obejmuje również ogród zoologiczny, staromodne wesołe miasteczko i spore sztuczne jezioro, na którym w lecie można popływać na wynajętej łódce, zaś zimą pojeździć na łyżwach.W opinii historyków z całego świata budapeszteński Park Miejski był pierwszym tego typu obiektem na świecie o charakterze publicznym, początkowo znajdującym się na przedmieściach stolicy, dziś praktycznie w samym centrum.Park zajmuje powierzchnię ponad 100ha, z których 81 przeznaczonych jest dla mieszkańców miasta (6ha zajmuje sztuczne jezioro), zaś na 19 rezydują różnego typu instytucje społeczne.Dla ciekawostki można dodać, że rośnie w nim... 6.907 drzew.Źródła historyczne podają, że w czasie inwazji tureckiej z 1241r. park zapisał się jako miejsce, w którym najeźdźcy zabijali węgierskich jeńców "rozstrzeliwując" ich strzałami wypuszczanymi z łuków.W czasie panowania króla Beli IV miejsce to przeznaczono na wypas królewskiego bydła, zaś XIX-wieczny nowelista Jókai Mór sugerował, że król Maciej używał tych terenów do królewskich zabaw, choć brak na to wiarygodnych dowodów.Wiadomo natomiast, że w czasie powstania Dózsa György z 1514r. jego przywódca na terenie dzisiejszego Parku miał swoją główną kwaterę.Po wycofaniu się wojsk tureckich z Budapesztu po drugim najeździe zdewastowanemu terenowi zaczęto przywracać jego oryginalny wygląd.Król Leopold przyłączył go do granic miasta Pesztu, zaś Maria Teresa w 1751r. rozkazała systematycznie go zalesiać.Od tej chwili miejsce to przekształcało się stopniowo w cel niedzielnych wypraw budapeszteńskich rodzin.W 1808r. palatyn Józef ogłosił wielki konkurs na pomysł zagospodarowania tak dużego terenu.Do zawodów stanęli najznamienitsi architekci, jednak bój wygrał nieznany szerzej ogrodnik Henrik Nebbien - otrzymał w nagrodę 200 złotych monet i przyrzeczenie realizacji jego pomysłu.Jak się jednak okazało, niecały wiek później znacznie zmieniono jego koncepcję, a to za sprawą obchodów tysiąclecia państwowości węgierskiej obchodzonych w 1896r w rocznicę ustanowienia zjednoczonego państwa przez Arpada.Główną atrakcją uroczystości miała być specjalnie z tej okazji zorganizowana "Wystawa Tysiąclecia".Zadecydowano o jej usytuowaniu właśnie w Parku Miejskim, do którego chętnych dowoziła skonstruowana wyłącznie do tego celu podziemna kolejka milenijna (dziś żółta linia metra).W Parku wzniesiono 108 budynków z kartonu i innych nietrwałych materiałów, które były wiernymi kopiami faktycznie istniejących budowli i obrazować miały różne style w narodowej architekturze węgierskiej.Jak się okazało trzy z nich tak spodobały się mieszkańcom, że zarząd miasta zdecydował się zastąpić papierowe imitacje gmachami zbudowanymi z prawdziwych materiałów budowlanych - i tak do dziś podziwiać możemy znajdujący się obecnie w Siedmiogrodzie zamek Vajdahunyad (należał niegdyś do rodziny słynnego wodza węgierskiego), romańską kaplicę z Ják oraz barokową rezydencję, w której mieści się Muzeum Rolnictwa.Z okresu Wystawy Tysiąclecia pozostały jeszcze dwa gmachy, które do dziś pozostają użytkowane - są to Galeria Sztuki Mucsarnok oraz niewielki pawilon przy Stefánia ut. zajmowany przez agencję artystyczną.Park Miejski kryje w swym zaciszu dwie niespodzianki.Pierwszą z nich jest słynny pomnik Anonima, stanowiący hołd dla bezimiennego pierwszego kronikarza węgierskiego.Zakapturzona siedząca postać sporządziła zapiski na tyle skrupulatne, że dzięki nim udało się dość dokładnie odtworzyć szczegóły życia Madziarów w XII i XIII wieku.Niestety do dziś nie udało się ustalić, dla którego króla Béli pracował dziejopisarz i na którym dworze powstały jego dzieła.Druga niespodzianka ma charakter botaniczny - stanowi ją stary dąb zimozielony rosnący nad jeziorem naprzeciwko zamku Vajdahunyad.Dąb ten przez 70 lat swego życia spokojnie egzystował sobie na ulicy Vágány, jednak w 1977r. podjęto decyzję o jego przeniesieniu w obecne miejsce.Była to prawdopodobnie jedyna tego typu akcja na świecie i wymagała olbrzymiego nakładu sił, by tak stare drzewo pomyślnie... przesadzić.Jeszcze dziś wydaje się nieprawdopodobne, że cała akcja zakończyła się sukcesem.

Brak komentarzy: