środa, 6 listopada 2013

Jordan

W Izraelu rzeka Jordan jest najważniejszą rzeką, która daje życie, bo jest głównym źródłem wody pitnej.
Przepływa przez Liban, gdzie ma swój początek, później Izrael i Jordan. Zasilają ją cztery dopływy, przepływa przez jezioro Galilejskie i wpływa deltą do Morza Martwego. To największa rzeka Palestyny – ma 251 km długości.


Etymologia jej nazwy do dzisiaj nie została wyjaśniona w sposób satysfakcjonujący. Najczęściej przyjmuje się, że stoi za nią hebrajski czasownik oznaczający „schodzenie”. „Jordan” to „schodzący”, „zstępujący”.


To nawiązanie do zstępującego charakteru rzeki, która wypływa na zboczach góry Hermon i „zstępuje” z północy na południe kraju, kończąc bieg w depresji Morza Martwego. Przez większą część swojego biegu Jordan płynie poniżej poziomu morza; jest najniżej położoną ze znanych rzek na ziemi.


Jordan to rzeka najczęściej wspominana w Piśmie Świętym. To jej wody zostały zatrzymane, aby Izraelici mogli wejść do Ziemi Obiecanej (Joz 3, 14-17). To w Jordanie Naaman został uleczony z trądu (2 Krl5, 10-14). To nad Jordanem Jan Chrzciciel wzywał do nawrócenia i udzielał chrztu.


Może zaskoczyć fakt, że ta największa i najważniejsza z rzek Izraela nie jest zbyt szeroka - na ogół nie jest szerszy niż 31 m ani głębszy niż około 3 m, z tym, że zależnie od ilości opadów, mogą tu występować nawet znaczne zmiany. Jordan nie jest żeglowny. Nad jego brzegami nie powstała też żadna większa osada.


Dla chrześcijan, najważniejszym wydarzeniem związanym z Jordanem jest to, że Jezus stanął w szeregu razem z grzesznikami i przyjął w jego wodach chrzest z rąk Jana Chrzciciela. Miejsce uznawane tradycyjnie za miejsce chrztu Jezusa znajduje się przy granicy Izraela z Jordanią.


Obok usytuowany jest XIX-wieczny grecki klasztor prawosławny. Niestety, strefa przygraniczna jest bardzo mocno strzeżona przez izraelskie wojsko i dostęp do tych miejsc jest często utrudniony.


Od początków ruchu pielgrzymkowego ludzie pragnęli zanurzyć się w wodach rzeki Jordan. W związku z tym utworzono nad rzeką Jordan miejsce znane, jako Qasr el Yahud. By ułatwić wejście do rzeki pielgrzymom, pragnącym przyjąć chrzest, skonstruowano drewniane rampy.


Zbudowano także zacienione miejsca, przeznaczone do modlitwy oraz udoskonalono wyposażenie łazienek, prysznicy i parkingów.


Qasr el Yahud ma także duże znaczenie w tradycji żydowskiej - wierzy się, że wchodząc do ziemi Kanaanu, dzieci Izraela tam właśnie przekroczyły rzekę Jordan.W dzisiejszych czasach około 70-90% wody rzeki Jordan zużywa się do celów rolniczych. Wody rzeki Jordan są niezwykle ważnym zasobem słodkiej wody i z tego powodu kością niezgody pomiędzy Libanem, Syrią, Jordanią, Izraelem oraz Palestyńczykami.

Brak komentarzy: