niedziela, 14 stycznia 2018

Centrum Kultury Prawosławnej w Paryżu

Dziewiętnastego października 2016r. w Paryżu, nieopodal wieży Eiffla, otwarto Rosyjskie Prawosławne Centrum Duchowo-Kulturowe.
W jego skład wchodzi nowo wybudowana cerkiew pod wezwaniem Świętej Trójcy.Centrum, mierzące ponad 4 tysiące metrów kwadratowych, mieści w sobie również seminarium duchowne, rosyjsko-francusko szkołę podstawową (dla 150 uczniów), budynek centrum kultury, salę koncertową oraz pomieszczenia mieszkalne dla duchowieństwa i pracowników Centrum.Powstanie Centrum planowano już od 2005 roku, lecz dopiero pięć lat później udało się kupić grunt pod jego budowę.Ta zaś zaczęła się dopiero w kwietniu 2015 roku, gdyż poprzednie projekty architektoniczne odrzucono.Skromna, jeśli chodzi o jej powierzchnię (450 m kw.), prawosławna świątynia ma ponad 36 m wysokości.Prace wewnątrz cerkwi – przede wszystkim malowanie fresków – wciąż są w toku, i mają potrwać jeszcze dwa lata.Katedra Św. Trójcy jest zwieńczona pięcioma kopułami charakterystycznymi dla prawosławnego budownictwa sakralnego.Na przełomie roku 2017 – 2018 w Centrum można oglądać wystawę ikon autorstwa Leonida Uspieńskiego.Leonid Uspienski (1902-1987) to jeden z najwybitniejszych teologów prawosławnych, najwybitniejszy znawca ikony, wykładowca ikonografii i ikonologii w Paryżu i Nowym Jorku.Książki Uspienskiego wprowadza w teologiczne, liturgiczne i mistyczne przesłanie ikony.Doprowadził do wyodrębnienia nowej dziedziny wiedzy jaką jest teologia ikony, ikonologia będąca syntezą nauk teologicznych w sztuce sakralnej.Ikona stanowi istotę prawosławia; jest integralnie związana z jego życiem liturgicznym i sakramentalnym. Jest czymś więcej niż dziełem sztuki.Sprowadzić ją wyłącznie do sztuki sakralnej to uczynić z niej statyczny, dekoracyjny obiekt muzealny.Ikona, jak mówi Leonid Uspienski, „to jedyna w świecie sztuka, która na każdym poziomie artystycznym, nawet rzemieślniczym, odsłania nieprzemijający sens życia, którego potrzebę tak żywą odczuwa dziś świat współczesny”.Kluczem do rozumienia tradycyjnej ikony jest pojęcie „symbol”, bowiem ikona, w pewnym sensie, jest synonimem symbolu.Wedle współczesnego potocznego pojmowania symbol to „coś, co przedstawia coś, czym nie jest”.Ale czy to na pewno właściwe, pierwotne jego określenie?Czym w rzeczywistości jest symbol?Prof. Leonid Uspienski definiuje symbol jako „pośrednie, dokonywane za pomocą obrazów, wyrażenie tego, co nie może być przedstawione bezpośrednio w materialnej czy werbalnej formie, albowiem w obliczu prawdy, którą usiłuje wyrazić, wszelkie inne sposoby są niewystarczające i bezsilne.Będąc językiem misterium, symbolika ukrywa również odzwierciedlane przez siebie prawdy przed tymi, którzy nie są wtajemniczeni i czyni je zrozumiałymi jedynie dla tych, którzy wiedzą, jak je interpretować.

Brak komentarzy: