piątek, 13 maja 2016

Katedra w Leon

Katedra w Leon to według chronologii powstania trzecia z wielkich katedr Kastylii reprezentujących gotyk.
Uważa się ją zarazem za najbardziej "francuską" z tego typu świątyń znajdujących się na terytorium Hiszpanii.I faktycznie, w porównaniu do innych cechuje ją wyjątkowa delikatnośćgotyckiej architektury oraz wyraźne podobieństwa do wielkich, francuskich katedr takich jak Cathédrale Notre-Dame de Reims, Cathédrale Notre Dame d'Amiens, Cathédrale de l'Assomption de Notre-Dame w Chartres a nawet paryskiej Cathédrale Notre-Dame.Od czasów, kiedy zaczęto ją wznosić na pozostałościach dawnej świątyni romańskiej (XIII wiek) stanowiła jeden z głównych przystanków na drodze pielgrzymek do Santiago de Compostela.Za najpiękniejszy element jej wnętrza jest uznawana jedna z najwspanialszych na świecie kolekcji średniowiecznych witraży.Niektórzy uważają, że katedra w Leon została zbudowana na identycznym planie jak katedra w Reims.Trzy nawy świątyni wieńczy olbrzymie sklepienie.Główna fasada posiada potrójny portal (złożony z drobiazgowo rzeźbionych: centralnego Juicio Final "Sądu Ostatecznego" oraz bocznych  San Francisco "Św. Franciszka" i San Juan Bautista "Św. Jana Chrzciciela") bez wątpienia nawiązujący zarówno kształtem jak i bogactwem zdobienia do "bliźniaczej" katedry z Francji.Nad portalami znajduje się wielka rozeta z XIII-wiecznymi witrażami.Po obydwu stronach fasady rozmieszczone są dwie wysokie wieże, każda z nich różni się od drugiej.Obserwując je można zauważyć jak ewoluował gotyk na przestrzeni trzech ostatnich wieków średniowiecza.Budowę wznoszącej się nad północną nawą wieży z dzwonnicą rozpoczęto w XIII wieku, a zakończono w XIV wieku.Ma 65 metrów wysokości, posiada stosunkowo łagodne jak na gotyk kontury, po dwie okiennice.Budowę południowej wieży z zegarem rozpoczęto w tym samym wieku co północnej, jednakże zakończono ją dopiero u schyłku gotyku w XV wieku.68 metrowej wysokości, posiada bardziej zdecydowane, ostre kształty, jej iglicę bogato zdobią sterczyny.Tym, co stanowi o wyjątkowości katedry w Leon są wspaniałe witraże, których celem było z pewnością przemawianie do świadomości wiernych.Jest ich 134, uzupełnionych przez 3 rozety.Na uwagę zasługuje fakt, że niemal wszystkie powstały między XIII i XIV wiekiem.Łącznie zajmują olbrzymią powierzchnię świątyni tj. 1.764 metry kwadratowe.Zważywszy, że katedra nie jest największą tego typu katedrą gotycką w Hiszpanii daje to wyjątkowy efekt w postaci wspaniałego oświetlenia wnętrza.Ikonografia znajdujących się najwyżej witraży nawiązuje do tematyki nieba w wierzeniach chrześcijan.Te z środkowej kondygnacji przedstawiają szlacheckie herby oraz związane są z symboliką ówczesnego kościoła.Najniższe zajmujące powierzchnię bocznych naw prezentują najbardziej "przyziemne" dla ludu motywy związane z jego doczesnym żywotem.Widać więc świadomą hierarchizację ówczesnego społeczeństwa znajdującego się pod wielkim wpływem hiszpańskiego kleru, odzwierciedloną przez architektów na potrzeby zleceniodawców budowy katedry.Ważne jest również poziome rozmieszczenie poszczególnych grup witraży.Te z północnej strony, otrzymujące w porannych godzinach mniej światła malowane były w bardziej stonowanych barwach i utrzymane są w tematyce związanej ze Starym Testamentem. Światło, które niesie za sobą obecność Chrystusa dominuje w grupie południowych witraży.Oświetlone ostrym światłem w trakcie mszy otrzymały znacznie cieplejsze i żywsze kolory.Głównym motywem umieszczonym na witrażu wielkiej rozety jest Matka Boska z Dzieciątkiem otoczeni zastępem tuzina aniołów.Każda z rozet, określanych mianem "gotyckich oczu" ma średnicę ośmiu metrów.Kompozycja wszystkich witraży w katedrze czyni ją jedną z najbardziej klimatycznych świątyń w Hiszpanii, miejscem skłaniającym do duchowej medytacji.Oprócz oglądania zewnętrznych jak i wewnętrznych elementów architekturygotyckiej katedry w Leon warto jest również zwiedzić mieszczące się w niejmuzeum diecezjalne.Prowadzą do niego dwa przeciwstawne rzędy schodów (tzw. escalera capitular), dzieło architektury plateresco.Wejście stanowią drzwi wykonane z orzechowego drewna, otoczone gotyckimi łukami z tympanonem przedstawiającym scenę Zwiastowania.Eksponaty pochodzące z okresu od prehistorii do XX wieku rozmieszczone są w siedemnastu salach otaczających wewnętrzny dziedziniec.Wśród najcenniejszych zbiorów wyróżniają się drewniane kapliczki z XIV wieku (niektóre polichromowane), polichromowana kamienna rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem (XIV w.), sześć obrazów olejnych z XVI wieku - przedstawiających sceny z dzieciństwa oraz męki Chrystusa, ocalałych z zaginionego ołtarza głównego z kościoła we Fuentes de Carbajal.Imponujące są także zbiory średniowiecznych manuskryptów pochodzących jeszcze z czasów panowania Wizygotów na Półwyspie Iberyjskim np. Lex Romana Visigothorum oraz mszałów z epoki renesansowej.

Brak komentarzy: