piątek, 20 lutego 2015

Uniwersytet w Evorze
Obowiązkowym punktem zwiedzania Evory jest budynek Uniwersytetu (Universidade de Évora), który w niczym nie ustępuje innym znanym uniwersytetom Portugalii.
Został założony w połowie XVI wieku, a dokładniej w roku 1551 przez jezuitów.

Siedem lat później na uniwersytecie zaczęły odbywać się regularnie zajęcia z teologii, filozofii, retoryki oraz matematyki.

Obecnie uczelnia składa się z kilkudziesięciu wydziałów, na których uczą się studenci z innych miast oraz z całego świata.

Oprócz żaków codziennie przewijają się tam grupki turystów, uwieczniających na aparatach wspaniałą barokową fasadę połączoną z krużgankiem (Claustro de Gerais)

oraz azulejos, czyli ozdobne płytki ceramiczne, przedstawiające niekiedy całe sceny z historii życia miasta. 

Wraz z założeniem Kolegium Jezuickiego, Evora - już wcześniej słynna ze swej architektury i sztuki sakralnej - stała się także centrum naukowym.

Duże zasługi na tym gruncie położył władający miastem ród Avis.

Rozwój uniwersytetu trwał do czasu, gdy Markiz de Pombal kazał zlikwidować zakon.


Warto zajrzeć na stary dziedziniec Uniwersytetu oraz zobaczyć zbiór azulejos przedstawiających Platona nauczającego swoich uczniów, czy Arystotelesa uczącego Aleksandra.

Dziedziniec zabytkowego gmachu otaczają renesansowe krużganki, a wnętrza zdobią azulejos przedstawiające wykładane tu dyscypliny naukowe.

W XVIII-wiecznej sali (niegdyś kaplicy) odbywają się obecnie uroczystości nadawania tytułów naukowych.

To tutaj wielcy europejscy mistrzowie, tacy jak Clenardo i Molina przekazywali wiedzę studentom.

Brak komentarzy: