czwartek, 18 września 2014

Bazylika św. Jana na Lateranie


Bazylika św. Jana na Lateranie to obiekt skromny w porównaniu z niektórymi monumentalnymi zabytkami Rzymu, jednak absolutnie nie należy go z tego powodu pomijać w swoim planie zwiedzania miasta.
Swoim znaczeniem przewyższa nawet bazylikę św. Piotra.
O jego wadze świadczy choćby napis przy wejściu, mówiący o tym, że świątynia jest „matką i głową wszystkich kościołów miasta i świata”. 
Bazylika św. Jana (a właściwie świętych Janów – Chrzciciela i Ewangelisty) jest jedną z czterech bazylik papieskich.
W jej wnętrzu znajduje się jeden z symboli Stolicy Apostolskiej – tron papieski.
Wielu turystów zastanawia nazwa bazyliki.
Związana jest bezpośrednio z historią miejsca, w którym się znajduje.

Pierwszy budynek świątyni został wybudowany w miejscu zwanym Horti Lateran (ogrody na Lateranie), dawnej posiadłości rodziny Lateran.
Stało się to już w roku 318, niedługo po wydaniu Edyktu Mediolańskiego, który wprowadził wolność wyznania w Cesarstwie Rzymskim.
Kościół był wielokrotnie niszczony na skutek pożarów i odbudowywany.
Obecna budowla w niczym nie przypomina tej z IV wieku.
To właśnie zniszczenia spowodowane pożarem były również powodem przeniesienia siedziby papieża z Awinionu do Watykanu, zamiast na Lateran. 
Swój obecny kształt kościół uzyskał w połowie XVII wieku.
Architektowi, Francesco Borrominiemu, udało się wówczas zachować tradycyjny pięcionawowy układ budowli.
Charakterystyczna fasada wejścia do świątyni powstała w roku 1732 na podstawie projektu Alessandro Galilei.
Fasada została wykonana w stylu klasycystycznym.
Składa się z przestronnego narteksu – przedsionka prowadzącego do świątyni.
Nad wejściem znajduje się wspomniany napis …Omnium Ecclesiarum Urbis et Orbis Mater et Caput – matka i głowa wszystkich kościołów miasta i świata.
Fasadę wieńczą rzeźby Chrystusa i Doktorów Kościoła.
W niszach filarów nawy głównej znajdują się rzeźby dwunastu apostołów wykonane przez uczniów Berniniego, jednego z najwybitniejszych twórców barokowych.
Wzdłuż naw bocznych rozmieszczone są kaplice z grobowcami papieży i kardynałów.
Legenda głosi, że z grobowca jednego z papieży, Sylwestra I, rozlega się klekot kości za każdym razem, gdy ma umrzeć zwierzchnik Kościoła.
Nawę główną wieńczy absyda, w której znajduje się ołtarz papieski.
Szczególną uwagę zwraca znajdujący się nad ołtarzem gotycki baldachim z XIV wieku.
Według tradycji, w jego górnej części umieszczone zostały czaszki świętych Piotra i Pawła.
Kościół posiada także dwie inne relikwie: drewno ze stołu, przy którym Jezus spożywał ostatnią wieczerzę, oraz krople krwi Chrystusa.
Jednym z wartych uwagi dzieł jest także XIII-wieczna mozaika przedstawiająca Krzyż Święty, Matkę Boską oraz niewielką postać fundatora mozaiki, papieża Mikołaja IV.
Pod mozaiką znajduje się jeden z najważniejszych elementów bazyliki, symbol Stolicy Apostolskiej – tron papieski.
Warto wiedzieć, że Mszę przy głównym ołtarzu w bazylice na Lateranie może odprawiać tylko papież. Msza taka odbywa się raz w roku, w Wielki Czwartek. 
Ozdobiony freskami transept jest połączony z najstarszą istniejącą budowlą na Lateranie – baptysterium św. Jana u Źródła.
Powstało ono w IV wieku, a obecny kształt ośmiokąta uzyskało sto lat później.
W jednej z jego kaplic można zobaczyć mozaiki z V wieku.
Na bazylice nie kończą się warte odwiedzenia zabytki na Lateranie.
Tuż przy bazylice znajdziemy Pałac Laterański, który jest jedną z rezydencji papieskich.
Powstał w XVI wieku na zlecenie papieża Sykstusa V, a obecnie jest między innymi siedzibą Papieskiego Muzeum Starożytności Chrześcijańskich.
Do dawnej kaplicy papieskiej, Sancta Sanctorum, prowadzą Święte Schody (Scala Santa), po których, zgodnie z legendą, wchodził Jezus Chrystus w pałacu Poncjusza Piłata.
Pątnicy wchodzą po nich na kolanach, ale do kaplicy można się dostać również w bardziej wygodny sposób, po schodach na jednej z dwóch klatek schodowych.
Między bazyliką a murami miejskimi znajdował się niegdyś klasztor zamieszkiwany przez mnichów, którzy pełnili funkcje służebne w świątyni.
Obecnie z klasztoru zachowały się jedynie oryginalnie zdobione krużganki otoczone marmurowymi kolumnami o skręconym kształcie, zbudowane w stylu przejściowym między romańskim i gotyckim.

Brak komentarzy: