czwartek, 12 grudnia 2013

Zamek Królewski

Zamek Królewski w Warszawie, otoczony pięknie odrestaurowanymi kamieniczkami Starego Miasta, jest charakterystycznym punktem miasta.
Renesansowa rezydencja królewska i  historyczna siedziba parlamentu była świadkiem wielu ważnych wydarzeń dziejowych. Ma oficjalnie status Pomnika Historii i Kultury Narodowej.Niegdyś był rezydencją królów i siedzibą Sejmu Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Został całkowicie zburzony w czasie II wojny światowej. Jako rekonstrukcja wpisany jest, wraz z kompleksem Starego Miasta, na światową listę dziedzictwa kulturowego UNESCO.Zamek Królewski zyskał rangę pierwszego gmachu Rzeczypospolitej w 1569 roku, kiedy w jego wnętrzach zaczął obradować parlament. Miały tu miejsce ważne wydarzenia historyczne, które stały się tematem obrazów Matejki (m.in. uchwalenie Konstytucji 3 Maja) i monumentalnych dzieł Bacciarellego.Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku stał się siedzibą prezydenta Rzeczypospolitej. W czasie II wojny światowej dzielił losy całej zrujnowanej Warszawy.Spłonął w czasie bombardowań, a po upadku Powstania Warszawskiego hitlerowscy saperzy wysadzili go w powietrze. Został odbudowany dopiero w 1984 roku.W Zamku warto zwiedzić pieczołowicie odtworzony zespół komnat należących do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.W Sali Canaletta, zwanego malarzem Warszawy, znajduje się wspaniała kolekcja pejzaży, tworzących  panoramę XVIII- wiecznej stolicy. Namalowane z fotograficzną dokładnością pomogły przy odbudowie zrujnowanego w czasie wojny miasta.Najbardziej olśniewającym pomieszczeniem jest Sala Balowa, w której można obejrzeć największy w Polsce plafon, ozdobny sufit o tematyce mitologicznej.Na Placu Zamkowym wznosi się słynna kolumna Zygmunta III Wazy – króla, który przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy.Od początku XVII do końca XVIII wieku zamek w Warszawie pełnił rolę głównej siedziby dworu królewskiego. To właśnie tutaj zostało przeniesione z Krakowa centrum polityczne Rzeczypospolitej Obojga Narodów.Pierwszy murowany zamek powstał w tym miejscu z początkiem XV w. i przez następny wiek pełnił rolę siedziby książąt mazowieckich.Po śmierci Janusza III, ostatniego księcia mazowieckiego z dynastii Piastów, zamek stał się własnością królewską.Król Zygmunt III Waza, który przeniósł stolicę Rzeczypospolitej z Krakowa do Warszawy ustanowił zamek nową siedzibą króla i dworu. Z tego też względu zlecił jego przebudowę w stylu wczesnego baroku.W 1619 r. wybudowana została najbardziej charakterystyczna część zamku w Warszawie – Nowa Wieża Królewska, tzw. Wieża Zygmuntowska, ozdobiona od strony zachodniej okazałym zegarem z pozłacanymi wskazówkami.Ustanowienie zamku siedzibą dworu królewskiego okazało się jednak tragiczne w skutkach, bowiem budowla stała się pierwszym celem ataków wojsk najeźdźczych.


Przez następne dwa wieki zamek niszczyli i plądrowali Szwedzi, Brandenburczycy i Rosjanie.W XVIII i XIX wieku zamek kilkakrotnie przebudowywano. Na uwagę zasługują przede wszystkim prace wykonane za czasów panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, pod kierownictwem wybitnych architektów, takich jak Dominik Merlini czy Jan Chrystian Kamsetzer.Natomiast w 1818 r. we wschodniej części zamku powstały Arkady Kubickiego, które doskonale współgrały ze znajdującymi się również po tej stronie ogrodami królewskimi.Zamek w Warszawie stanowi obecnie jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc w stolicy. Dziś znajduje się w nim muzeum, z obrazami takich mistrzów jak Canaletto i Rembrandt.

Brak komentarzy: